Avlumuzun Kapılarını Aralamaya Devam Ediyoruz!

Avlumuzun Kapılarını Aralamaya Devam Ediyoruz! post thumbnail

Avlu buluşmalarımızın ikincisinde “Esnek Çalışmanın Dünü, Bugünü ve Geleceği” konusunu ele almak üzere Övgü Torlak Hanımı ağırladık. 

Örgütsel psikoloji uzmanı Övgü Hanım, bizlere çalışmanın insan hayatındaki yerinden ve insanlar üzerindeki etkilerinden söz ederken çalışma hayatı boyunca süren monotonluğun tükenmişlik haline, strese ve psikososyal problemlere yol açtığından bahsetti. İş yaşam dengesinin kurulabilmesi adına insana yaraşır, psikososyal risklerin minimize edildiği bir çalışma ortamının sağlanabilmesinde esnek çalışmanın bir alternatif olarak ortaya çıktığına değindi. Zamanla mesai saatlerinin artması ve çalışma koşullarının insanları zorlaması sonucu çalışma saatlerinin azaltılarak işsizliğin de önüne geçilebileceği fikirleri ortaya atıldı. Bu fikirlerin ütopik bir hayal olarak görülebildiğini anlatan Övgü Hanım esneklik tembelliktir ve çalışmak rahatlık halinde yapılamaz gibi yargıların bu fikirlere sebep olabildiğinden bahsederken aslında ihtiyacı, kişi bazlı düşünmenin ütopik olmadığından söz etti. 

Esnek çalışma modellerinin ortaya çıkmasıyla beraber esnek çalışmanın, özerkliği ve otonom hareketi sağlayarak çalışanın psikolojik iyi oluş halini de beraberinde getirdiğine ve üretkenliği arttırdığına da dikkat çeken Övgü Hanım, esnek çalışmanın nöroplastisite gelişimini sağlayarak beyindeki aktif olmayan nöronların aktive edilmesindeki öneminden de bahsetti. Esnek çalışma örneklerinin de konuşulduğu programımızda esnek çalışma modelinin, yalnızca çocuklarının yanında olması gereken çalışan ebeveynler için değil tüm çalışanların yaşam ihtiyaçlarına göre hatta hobilerine göre ayarlanabileceğinden, doğaçlama çalışan saati uygulamalarının hayata geçirilebileceğinden de bahsedildi. 

Esnek çalışmanın uygulanmadığı çalışma alanlarında çalışanların gerçeklik algılarının zedelendiğine ve çalışma dışındaki hayatın farkına varılamadığına dikkat çekildi. Kurumsal hayattan esnek çalışmaya geçen kişilere “Hayatınızda ne değişti?“ sorusu sorulduğunda “Mevsimleri fark ettim” cevabının alınmasıyla aslında esnek çalışmayla kişin hayatını yönlendirilebileceğine, hayat kalitesini arttırarak yaşayabileceğine değinilerek her birimizde bir farkındalık oluşması sağlanmış oldu.  

“Dün” olarak ele alınan süreci Covid-19 öncesi dönem olarak değerlendiren Övgü Hanım esnek çalışma uygulamalarının Covid-19 ile beraber geniş bir tatbikat alanı bulduğundan ve esnek çalışmanın paradigmasını da değiştirdiğinden söz ederken esnek çalışma ile ilgili projelerin desteklendiğini anlattı ve günümüzde yapılan araştırmaların Covid-19 döneminin esnek çalışma koşullarına yönelik olumlu tutumları geliştirildiğini gösterdiğinden bahsetti. Oturumumuzun sonuna yaklaşırken katılımcılarla birlikte yapılan interaktif sohbette katılımcıların şirketlerinde Covid-19 dönemindeki çalışma süreçlerinden bahsetmeleri üzerine günümüz normalinde esnek çalışmanın yerine dair düşüncelerimiz de şekillenmiş oldu. 

Kategoriler: