Avlu Buluşmalarımıza VUKA Dünyasını ele alarak devam ediyoruz.

Avlu Buluşmalarımıza VUKA Dünyasını ele alarak devam ediyoruz. post thumbnail

Avlu buluşmalarımızın 3.sünde H.Ulaş Özcan Beyle “VUKA dünyasına adaptasyon” konusunu ele aldık.

“Tüm dünyada etkisini giderek arttıran VUKA hayatımızın her tarafında hissedilir olmaya başladı. VUKA dünyası siz farkında olun ya da olmayın tüm hayatınızı şu an itibariyle değiştiriyor. Bu dünyaya adapte olursunuz ya da olamazsınız.” İfadeleriyle VUKA’nın hayatımızdaki yerine değinen Ulaş Bey VUKA’yı oluşturan kavramlardan bahsederek sözlerine devam etti. 

V (Volatility-Akışkanlık), U (Uncertainty-belirsizlik), C (Complexity-Düzenli karmaşıklık), A (Ambiguity-Karmaşa) şeklinde VUKA’yı açıklığa kavuşturan Ulaş Bey günümüz koşullarından örnekler vererek pek çoğumuzun daha önce duymamış olduğu bu kavramı anlamlandırmamızı sağladı. 

Akışkan, belirsiz ve karmaşık çevre koşullarının bir arada bulunduğu dünyamızda iş hayatındaki gelişim süreçlerimizde disiplinler arası iş birliğinin arttığı bir ekosistemin varlığına dikkat çekti. 

“Peki VUKA dünyasına nasıl adapte olunur ve böyle bir dünya bizi nasıl şekillendirir?” sorularıyla devam ettiğimiz oturumumuzda biyoloji alanından örneklemelerle adaptasyon sürecini anlatan Ulaş Bey Mahlon b. Hoagland’ın “Hayatın Kökenleri” kitabında yer verdiği bir deney metaforu üzerinden VUKA dünyasına adaptasyon süreçlerini açıklayarak farklı bir bakış açısı edinmemizin yolunu açtı. “Nerden çıktı bu ?” demekle adapte olamayacağımızı, başkalarından önce harekete geçerek ve bulunduğumuz dünya üzerine kafa yorarak adaptasyon sürecimizin sağlanacağından bahsetti. 

Bizler git gide karmaşıklaşan dünyada ekosistemi kurgulayanlar ve sistemdeki değişime maruz kalanlar arasında savrulmaya devam ederken ‘Hangi tarafı tercih ettiğimiz dilimizde değil halimizdedir’ sözleriyle nesnel ve analitik düşünme becerilerinin önemine değinerek farkındalığımızın oluşmasına katkıda bulundu.

Katılımcılarımızın ilgili sorularıyla devam eden programımızda tematik okuma yapmanın ve sistematik ilerleyişteki azmin değerinden bahseden Ulaş Bey Hz. Mevlana’nın “Oldum demek öldüm demektir.” sözleriyle sürekli değişen dünyamızda ‘Olmanın’ mümkün olmadığına değinerek bizlere farklı bir ufuk açtı. 


Kategoriler: