Hamilik Okulu’nda 2020-21 Eğitim Dönemine Bakış

Hamilik Okulu’nda 2020-21 Eğitim Dönemine Bakış post thumbnail

Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi koşulları sebebiyle Hamilik Okulu Vakfı’nda yeni talebeleri karşılayamadığımız bir seneyi geride bıraktık. Dolayısıyla yılı talebeleri olmadan tamamlayan ilk kadememiz Mesleki Bilinç Kulübü mevcut talim terbiye sisteminde derinleşirken, diğer kademelerimiz müfredatlarını çevrimiçi ortamlara uyarlayarak derslerine kaldığı yerden devam etti.

Keşif ve İlham Kulübü

Keşif ve İlham Kulübü’müzde döneme “Yeni’nin Halleri” konusuyla giriş yaptık. “İcat nedir, inovasyon nedir?” sorularını ele alırken arayış içinde olan insanın üretme arzusunun, ihtiyaçların ve tesadüflerin icatları ortaya çıkarabilen nedenler olduğuna değindik. Sonrasında ilişkilendirme kavramını işleyerek Kaşifin DNA’sını çözümlemeye giriş yaptık. Kaşifin DNA’sındaki 4’ü davranışsal 1’i bilişsel olan 5 yeteneği inceledik. Davranışsal olan soru sorma, gözlemleme, fikirsel istişare ve deneme yetenekleriyle bilişsel olan sıra dışı girdileri sentezleyebilme yeteneğinin statükoya direnme ve akıllı riskler alabilme cesaretiyle aktifleşebileceğine değindik. Yenilikçi fikirlerin ise bu yeteneklerin birbiriyle etkileşim halinde olup birbirini beslemesiyle keşfedilebileceğinden, bağlantısız girdilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkacağından bahsettik.

Gerçekleştirdiğimiz ilişkilendirme uygulamasında şirketlerin şapkalarını takarak, onlar gibi düşünüp onlar gibi projeler geliştirerek günlük hayatta sıkça karşılaştığımız problemlere çözümler aradık. Yine ilişkilendirme kavramı çerçevesinde Duyguların Resmi uygulamasını gerçekleştirdik.

Ardından gözlemleme davranışını ele aldığımız derslerimizde örnekler ışığında “Vuja de!” kavramını anlamlandırdık. Basit gözlemlerin yapılabilmesi sonucu ortaya çıkan yeni iş fikirlerini inceledik. Bilinçli olarak çevre değişikliği yapmanın, insanları aktif olarak gözlemlemenin ve bütün duyularımızla gözlem yapabilmenin önemine değindik.

Gözlemleme dersimiz sonrasında ‘Soru Sorma’nın inceliklerini ve formüllerini öğrendik. “Fikirsel İstişare Ağı Oluşturma” dersimizle de yeni bir bakış sahibi olmak ve fikir üretmek için istişare kanallarını sonuna kadar açmanın çeşitli şekillerini örneklendirdik. Günümüzde networking olarak da tanımlanan iletişim ağı kurmanın farklı yöntemleri üzerine konuştuk. Tasarım odaklı düşünme ve müşteri deneyimi konularıyla da dersimizi tamamladık.

Keşif ve İlham Kulübü’müzün son dersini ise fütüvvet ve ahilik kökenlerimizi, meslek hayatını ahlakla yaşıyor olabilmenin değerlerini hatırlayarak tamamladık.

Pazarlama Meslek Komisyonu

Bu dönem, Pazarlama Meslek Komisyonu’na “Finansal Tablolar ve Gelir Gider Tabloları” ile hızlı bir giriş yaptık. Satış, kâr-zarar, maliyet, gelir giderler, vergiler gibi birçok kavramın anlam kazandığı, start-up kurarken hepsinin ne kadar hayati olacağının açıklandığı bir ders gerçekleştirdik. Ardından, uzun süredir devam eden online derslerimize farklı bir soluk getirebilmek adına “Rehberler Konuşuyor” adlı programımızla talebelerimizin pazarlamaya, staja, meslek hayatına ve rehberlerimize olan sorularını cevapladık. Programımız müfredatımızda ilk defa yer verdiğimiz “Nöropazarlama: Nedir, Ne Değildir?” dersimiz; insanı tanıma ve davranışsal psikolojiyi ölçümleme, finansal maliyetlere olan katma değeri ve zihnin büyülü evrenini tanırken etik kurallar çerçevesinin dışına çıkmadan nasıl pazarlama yapabileceği konularında hepimize çok şey kattı. Son olarak “Pazarlamada İkna ve Sunum” dersi ile “İkna” bir sanat mıdır yoksa bir bilim midir başlığını tartışarak ve iknanın kısayolları olarak gruplandırılan kavramlar üzerinden giderek derslerimizi tamamlamış olduk.

Tabi ki, Pazarlama Meslek Komisyonunun olmazsa olmazı olan proje sunumlarıyla ‘Demoday’  programında buluştuk. Sene başından itibaren ilgilendikleri konularda projelerinde düzenli olarak ilerleyen 12 Atölye grubumuz sunumlarını gerçekleştirdi. Bu yıl proje sunumlarına getirdiğimiz bir diğer farklılık da programa katılan her bir katılımcının 100M TL tutarına sahip melek yatırımcı sayılmalarıydı. Katılımcılar, her bir sunum sonrasında dinledikleri projeye ne kadar yatırım yapmak istediklerini bildirdiler. Böylelikle günün sonunda hangi projenin ne kadar yatırım aldığını görerek değerlendirme fırsatı bulduk.

Online olmasına rağmen keyifle, öğrenerek, gelişerek, kendimize ve hayata dair birçok çıkarım yaptığımız bir PMK yılının daha sonuna geldik. Seneye görüşmek üzere!

Finans Meslek Komisyonu

Yılın ilk döneminde öğrencilerimize alt yapı oluşturacak nitelikte finansal konuları irdelerken ikinci dönemde öğrencilerimizi yıl sonu projelerine hazırlayacak daha teknik konuları işledik.

2020-2021 döneminde FMK’yı tercih eden arkadaşlarımız için başlayan yoğunlaştırılmış finans dersleri ilk olarak finansal piyasalara giriş dersleri ile başladı. Teknik konuların kitabi anlatımından ziyade daha pratik ve örneklerle anlatımın tercih edildiği FMK derslerimizde, işlediğimiz her konu için alanında uzman kişileri ağırladık, bilgilerinden istifade ettik. Hamilik Okulu’nun finansa bakış açısını, insani finans anlayışını vakfımızdaki ustalarımızdan dinledik.

Finansal piyasaları tanımak amacıyla, finansal sistemin en önemli oyuncusu olan bankacılık sektörünü tüm yönleriyle ele aldık. Bu kapsamda ticari bankacılık, katılım bankacılığı, yatırım bankacılığı, uluslararası finansal kuruluşları alanın uzmanlarını davet ederek dinledik. Öte yandan güncel konularda yetkinlik kazanmak amacıyla makro ekonomik analiz, Türkiye ekonomisi incelemesi, para politikaları, merkez bankaları, türev ürünler konularında kıymetli üstatlarımızı ağırlayarak bu konular üzerine konuşma imkanı bulduk.

Yıl sonu projesi kapsamında her öğrencimizden, payları Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket seçimi yapmalarını ve seçtikleri şirketin faaliyet alanı, satışta olan ürünleri, sermaye yapısı, borçları, varlıkları ve tüm finansal bilgilerini inceleyerek yıl sonunda sunmalarını istedik. Şirketin geçmiş yıl finansal verilerini modelleyerek gelecek projeksiyonu çizmelerini ve bu bilgileri kullanarak o şirketin değerini hesaplamalarını bekledik.

Öğrencilerimizin yıl sonu projelerinde kullanacakları bilgileri içeren dersler de elbette müfredatımızda idi. Arkadaşlarımız, ilk dönemki makro ekonomik analiz gibi dersler ile ekonomilerin genel gidişatı hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Bunun üzerine; mali tablolar analizi konusunda 2 haftalık kapsamlı ders ile şirketlerin finansal yönden nasıl analiz edileceğini inceleyerek projenin ilk etap derslerini tamamladık. İkinci etap derslerimiz şirket değerleme üzerine idi. Bu kapsamda Komisyon Başkanımız Sn. Bayram Veli SALUR ve komisyon rehberlerimizden Sn. Orhan DOĞRULUK’un anlatımlarıyla 2 haftalık dersimizde değerleme metotları, araştırma yöntemleri, kullanılabilecek kaynaklar gibi noktaları etraflıca irdeledik.

İkinci dönem derslerimizin sonuna geldiğimizde arkadaşlarımız hazırlamış oldukları projeleri sunmaya başladılar. Sunumlarda bir yıl boyunca işlemiş olduğumuz derslerin harmanlaması niteliğinde olan bu projeleri öğrenci arkadaşlarımızdan dinlemekten büyük keyif aldık. Bu vesileyle, Hamilik Okulu Finans Meslek Komisyonu 2020-2021 eğitim dönemini öğrencilerimizin yıl sonu projelerini dinleyerek noktaladık.

İnsan ve Yönetim Komisyonu

İnsan ve Yönetim Komisyonu olarak bu yıl bizler de derslerimizi uzaktan gerçekleştirme deneyimini yaşadık. Öğrencilerimiz ve komisyonumuz için yeni uzaktan ders modelimiz güzel kazanımlara vesile oldu.

Hamilik okulu öğrencilerinin son komisyonu olan İYK komisyonunda ana amacımız öğrenci arkadaşlarımızın 3 yıl boyunca farklı komisyonlarda iş hayatına dair edindikleri kazanımlarını bütünleştirmek ve iş hayatına başlamadan önce bu komisyonlarda aldıkları eğitimleri doğrudan sahada bir çalışan ve yönetici rolünde nasıl uygulayabilecekleri konusunda arkadaşlarımıza rehberlik etmekti.

Komisyonumuzda 2020-2021 döneminde iş hayatında çalışanların kazanması gereken temel yetkinlikleri işe alım sürecinden başlayarak kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu noktada kariyer yolculuklarını başlatma ve sürdürme aşamasında ihtiyaçları olacak yetkinlikleri teknoloji ve üretim gibi farklı sektörlerden İK profesyonelleri ile değerlendirdik. Arkadaşlarımızın kariyer yolculuğunu desteklemek adına insan kaynakları konularını CV hazırlamaktan mülakat tekniklerine, ekip içi etkileşim ve ekip yönetimine kadar farklı düzlemlerde ele aldık.

Kendi işlerini kurmayı planlayan ya da kurumsal firmaların yanı sıra start-up’larda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza destek olmak adına girişimcilik ekosistemini derinlemesine inceledik ve bu ekosistemden profesyonelleri de derslerimizde misafir ettik.

Kurumsal ya da küçük-orta ölçekli özel sektör firmalarının yanı sıra kamu alanından profesyonelleri, özellikle regülatör kurumlardaki işleyişleri dinlemek ve incelemek üzere derslerimizde misafir ettik.

Teorik derslerin yanı sıra öğrenci arkadaşlarımızın zaman yönetimi kaslarını güçlendirmek adına çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik. Bu dersler ile etkin zaman yönetimi için uygulanan metotları inceledik. Uzaktan oturumların bizlere bolca zaman kazandırdığı bu dönemde uygulamamız ile öğrencilerimizin bu metotları deneyimlemelerini sağladık.

Teknoloji ve dijital dönüşüm trendlerini anlamak ve analiz etmek adına sektörde dijital dönüşüm alanından danışman rehberlerimizle çeşitli oturumlar organize ettik. Gerek iş dünyasını gerekse çalışanların iş yapışlarını etkileyen bu dönüşümü derinlemesine inceledik ve bu alandaki fırsatları, tehditleri ve öğrenci arkadaşlarımızın çalışmak istedikleri alanları inceledik.

Bir fikri doğru şekilde kurgulamak, bu fikri tutarlı bir iş modeline dönüştürmek ve bu modeli başarılı şekilde hayata geçirmek üzere girişimcilik ve iş modeli üretimi alanından profesyonel rehberlerimizi de misafir ederek hem girişimcilik hayali olan hem de şirketlerin bünyesinde projeleri hayata geçirecek ya da uygulayacak öğrencilerimize rehberlik ettik.

Uluslararası alanlarda çeşitli işlerin paydaşı olmak ya da yurt dışında çalışmak isteyen arkadaşlarımızın ufuklarını genişletmek adına; gerek uluslararası şirket ve sektörlerde çalışan gerekse doğrudan çalışmalarını, işlerini yurt dışında icra eden sektör profesyonelleri de bu yıl misafirlerimiz arasındaydı. Tüm bunları yaparken Hamilik Okulu bünyesinde gerçekleştirilen ve sair sosyal sorumluluk alanlarında proje yapan, yöneten profesyonelleri de derslerimizde misafir ettik. Bu vesileyle, sosyal sorumluluk alanında proje geliştiren ve çalışmayı planlayan arkadaşlarımızın da yolculuğuna katkı sağlamaya gayret gösterdik.

Kategoriler: