HAKKIMIZDA

Hamilik Okulu Çalışmaları, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı Tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında başlamıştır. Bu Çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak bu Vakfın da temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir.

Hamilik Okulu Çalışmaları, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı Tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında başlamıştır. Bu Çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak bu Vakfın da temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir.

Hamilik Okulu VAKFI’nın çatısı altında üniversite Öğrencilerine Mesleğinin profesyonelleri tarafından okul sonrası, akşam saatlerinde seminerler verilmektedir. Seminerlerin içeriği her bir kademe için ayrı ayrı Hamilik Okulu Felsefesi ve Arayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Seminer, kulüp ve komisyon çalışmaları ile öğrencinin Üniversite hayatında alacağı akademik bilgi ve birikimlerin pekiştirilmesinin yanı sıra kendisine insanla ilgili, eşya ve dünya ile ilgili, meslek bilinci ile ilgili, toplumsal ilişkiler ve ahlakla ilgili, ölçü-denge ve kavrama ile ilgili, sanat ve estetik ile ilgili ve daha bir çok alanda entelektüel bakış açısı sağlanmaktadır.

Her yıl Üniversitelerin ders yılı başlangıcında Hamilik Okulu VAKFI’nın faaliyet gösterdiği İstanbul ilinde bulunan üniversitelerin Yönetim ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerine programa başvuru için çağrı yayınlanır. Bu üniversite’lerin öğrencileri tarafından yapılan başvurular değerlendirilerek programa katılım için seçilen öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirilir.

Mülakatlar sonucunda bir kısmı burslu bir kısmı ise burssuz olmak üzere programa öğrenci seçimi nihayetlendirilmiş olur.

Hem burslu hem de burssuz öğrenciler için programa %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa devam eden öğrenci ve mezunlardan bunun ötesinde herhangi bir maddi-manevi karşılık beklenmemekte ve bu bağlamdaki her türlü mecburiyet de reddedilmektedir.

DESTEK OLUN

Hamilik Okulu Faaliyetlerine destek olmak için aşağıda verilen hesap numaralarına açıklamaya “Bağış” yazarak katkıda bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-1
IBAN NO: TR36 0020 5000 0083 3132 0000 01

ZEKAT İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-2
IBAN NO: TR09 0020 5000 0083 3132 0000 02